Nombres Andalusíes femeninos

alfabeto_arabe_01


W


Nombre


Significado


Árabe

Waddiia

Amistosa

ودية

Wadiida

Devota

وديدة

Wafaa´

Lealtad

وفاء

Waafiia

Leal

وافية

Wafiia

Lealtad

وفية

Wafiiqa

Exitosa

وافقة

Waahiba

Donante

واهبة

Wahiida

Única

وحيدة

Waayida

Descubridora

واجدة

Wayiha

Eminente, Distinguida

واجهة

Waliida

Recién nacida

وليدة

Waliia

Amiga

ولية

Warda

Rosa

وردة

Waaritza

Heredera

وارثة

Wassiila

Amiga inseparable

وصيلة

Wasiima

Bonita, Preciosa

وسيمة

Widaad

Amor, Amistad

وداد

Wissaal

Amor en común

وصال

Y (para los francófonos será J)

Yabiin

Frente

جبين

Yalaa´

Clarividencia, Lucidez

جلاء

Yaliila

Espléndida, Significante

جليلة

Yamiila

Hermosa, Bonita

جميلة

Yanaan

Corazón, Sentimiento

جنان

Yanna

Cielo, Paraíso

جنة

Yawaahir

Piedras preciosas

جواهر

Yawhara

Joya, Gema

جوهرة

Yumaana

Perla plateada

جمانة

Yunaiina

Pequeño Jardín

جنينة

Yuwairiia

Esposa del Profeta Muhammad (BPD)

جويرية

Z

Zaafira

Victoriosa, Exitosa

ظافرة

Zaahida

Ascética

زاهدة

Zaahira

Radiante, Distinguida

زاهرة

Zahiira

Defensora, Apoyo

زهيرة

Zahraa´

Radiante, Resplandeciente

زهرة

Zahra

Azahar, Flor

زهراء

Za´ida

Incremento

زائدة

Za’iima

Lider

زعيمة

Zakiia

Pura, Casta

زكية

Zarqaa´

Azul

زرقاء

Zaiinab

Nombre propio

زينب

Zaiituun

Oliva

زيتون

Zaiituuna

Fruto del olivo

زيتونة

Ziina

Ornato, Belleza

زينة

Zubaiida

Dorada como el trigo, Radiante

زبيدة

Zuhara

El Planeta Venus

زهرة

Zuhra

Brillo

زهرة

Por Antonio Pulido Pastor